RAG, Reclamation Agent Guild

Reklamaatio agentit (palkkionmetsästäjät) toimivat tarkan säännöstön ja koodin alaisuudessa. Kiltaan pääsyyn vaaditaan fyysiset sekä psyykkiset kokeet. Reklamaatio agentit eroaa perus palkkionmetsästäjissä siinä, että heillä on lupa tappaa. Liittouma on hyväksynyt killan toimintatavat, mutta kyseinen kilta ei kuitenkaan ole Liittouman tai Copelandin perustamaan. Kuitenkaan tappamiseen vaadittava peruste on oltava ja palkkatappajia ei agentit kuitenkaan ole.

Yleensä reklamaatio agentit menevät Liittouman tai Rajaplaneetan lainvalvojien antaman wanted listan mukaan, kuitenkin agentteja palkataan ihan yksityiseltäkin taholta ihmisten perään. Agentit voi myös lähettää etsimään kadonnutta henkilöä ja palkkio vaihtelee tehtävän mukaan. Agenteilla on lain puitteissa oikeus ottaa haaksirikkoutuneista aluksista tavarat haltuunsa, kuitenkin sillä poikkeuksella, että Liittouman omaisuus on heidän palautettava Liittoumalle.

Agenttien tukikohtana toimii iso avaruus alus, joka vaihtelee paikkaa silloin tällöin, mutta ei ole tiedettäen koskaan lähtenyt Keskusplaneettojen tuntumasta pois. Agenteilla on myös Capitolin North Districtillä vakiobaari, Contract. Agenteilla on myös toimistoja Keskusplaneetoilla, joista heidän palveluitaan voidaan tilata.

Agentin tappaminen tarkoittaa samaa kuin Liittouman sotilaan tai poliisin tappaminen. Yksi suuntainen lentolippu Tadmoriin, sekä kilta yleensä priorisoi jonkun tai jotkut agentit jäljittämään omiensa tappajat keinoja kaihtamatta ja yksikään ei tähän mennessä ole onnistunut pakenemaan agentteja tästä syystä.

RAG, Reclamation Agent Guild

Renegades stemetriz